Chemeko – System – Lider gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku

Czytaj dalej
Materiał informacyjny Chemeko – System Sp. z o.o.

Chemeko – System – Lider gospodarki odpadami na Dolnym Śląsku

Materiał informacyjny Chemeko – System Sp. z o.o.

Ekologia nabiera coraz większego znaczenia. Jeśli chcemy naszym wnukom zostawić planetę w takim stanie, by dało się na niej żyć, a nie planować kolonizacji Marsa, ważne są wszystkie prośrodowiskowe działania, podejmowane tu i teraz.

Każdy człowiek zostawia swój ślad w naturze, ale w miarę prostymi działaniami może go nieco zminimalizować – np. nosząc dłużej odzież, oszczędzając wodę i energię. Te działania są ważne, ale to przysłowiowa kropla wody w morzu potrzeb. To nie wystarczy, by globalnie zmienić sytuację, bowiem aż 90 procent odpadów pochodzi z przemysłu.

Co więc z zakładami produkcyjnymi, których wpływ na środowisko jest niewspółmiernie większy? Jak one powinny radzić sobie z problemem i kto może im w tym pomóc? Tu od razu powstaje pytanie, czy nie czas już zmienić postrzegania odpadów, zrozumieć, że to nie tylko kosztowny problem do rozwiązania, ale również źródło cennych surowców.

Skala problemu

Jednym z ważniejszych aspektów działalności gospodarczej jest zagospodarowywanie wytwarzanych przez firmy odpadów przemysłowych. Są to zarówno pozostałości poprodukcyjne z fabryk, jak i odpady pochodzące z zakładów budowlanych, warsztatów samochodowych, hurtowni czy magazynów. W Polsce odpady przemysłowe stanowią prawie 90 procent wszystkich odpadów, a w samym tylko roku 2020 ich ilość wyniosła 110 milionów ton. Prawie 50 procent z nich zostało poddanych odzyskowi i powtórnie wykorzystanych, a 42 procent zeskładowano.

Firmy, chcąc spełnić dość rygorystyczne i często zmieniające się wymagania prawne związane z właściwym zagospodarowaniem wytworzonych przez siebie odpadów, często zwracają się do podmiotów zewnętrznych posiadających doświadczenie w tej dziedzinie. Taka specjalistyczna pomoc, dopasowana do konkretnych potrzeb zakładów przemysłowych oraz usługowych pozwala wywiązać się z obowiązków przedsiębiorcy w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie zwiększa także poziom bezpieczeństwa prowadzonej działalności i przynosi korzyści dla środowiska naturalnego wynikające z profesjonalnego podejścia do tematu gospodarki odpadami. Firmy szukające rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem ekologicznym stają się społecznie odpowiedzialne i godne zaufania.

Surowce – skąd je brać?

Jest też drugi aspekt sprawy odpadów poprzemysłowych. Od kilku miesięcy słychać o problemach rynku półprzewodników, skutkujących niedoborem elektroniki. Również producenci opakowań zgłaszają trudności w dostępie do kartonu czy plastiku. Jest to efekt pandemii, podczas której wzrosło zapotrzebowanie na jednorazowe wyroby - w szczególności na maseczki, przyłbice, opakowania towarów sprzedawanych online oraz pojemniki do transportowania i przechowywania żywności. Mimo że już od dłuższego czasu Unia Europejska sukcesywnie zwiększa wymagany prawnie poziom recyklingu to ciągle przynajmniej 50 procent odpadów nie trafia do ponownego wykorzystania – tym samym marnując cenne surowce. Główne problemy utrudniające recykling to jakość i cena produktu wytworzonego z odpadów w porównaniu z ich pierwotnym odpowiednikiem, a także w dalszym ciągu niewystarczająca ilość instalacji do przetwarzania odpadów.

Ale to przedsiębiorstwa są często najlepszym źródłem surowców odnawialnych i to one będą musiały w najbliższym czasie wdrożyć w swoich zakładach rozwiązania ograniczające ilości odpadów lub zapewnić możliwość ich dalszego przetwarzania zgodnie z projektem ustawy wdrażającej ROP czyli tak zwanej „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”. Kluczowa stanie się współpraca firm produkcyjnych z firmami odbierającymi i przetwarzającymi odpady, takimi jak Chemeko – System.

Specjaliści oferują nowoczesne rozwiązania

Zarządzanie odpadami przemysłowymi to skomplikowany proces, na który składa się zaprojektowanie, a następnie wdrożenie kompleksowego systemu gromadzenia odpadów, ich odbiór, transport specjalistycznymi pojazdami oraz, co najważniejsze, ich dalsze, odpowiednie zagospodarowanie.

Partnerem działań podejmowanych przez zakłady z różnych branż przemysłowych może być Chemeko – System. To największa firma w regionie, która dostarcza gotowe rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami powstającymi w zakładach przemysłowych oraz usługowych. Wrocławska Spółka ma możliwość przeprowadzenia kompleksowego procesu odzysku oraz unieszkodliwiania odbieranych odpadów z wykorzystaniem własnych, nowoczesnych instalacji technologicznych, maszyn a także dużej floty samochodowej.

Oferta Chemeko - System to wdrażanie efektywnych systemów zarządzania odpadami. Na podstawie przeprowadzanych audytów zespół specjalistów z wiedzą i doświadczeniem proponuje indywidualne i dopasowane do potrzeb swoich klientów rozwiązania. Spółka dostarcza pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów, a także specjalistyczne urządzenia jak belownice i prasokontenery służące do przygotowania odpadów do transportu. Projektuje także procesy gospodarowania odpadami obejmujące logistykę wewnętrzną zakładów przemysłowych, miejsca i sposoby magazynowania, logistykę zewnętrzną, a także sprawozdawczość środowiskową i szkolenia z zakresu prawidłowego sposobu postępowania z odpadami.

Odpady odbierane przez Chemeko – System trafiają między innymi do własnego zakładu przetwarzania, w którym nowoczesne linie technologiczne pozwalają na zagospodarowanie w ciągu roku około 700 000 Mg odpadów. Zastosowana w zakładzie technologia łączy ze sobą procesy mechanicznego rozdrabniania i sortowania odpadów z procesami biologicznego suszenia, biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych oraz kompostowania odpadów. Spółka odzyskuje także z odpadów tą ich część, która jest wysokokaloryczna i może zostać poddana spalaniu. Jest to tak zwane paliwo alternatywne, wykorzystywane jako paliwo zastępcze w stosunku do tradycyjnych paliw kopalnych. Przyczynia się do odzysku energii i pozwala na odciążenie środowiska naturalnego z odpadów.

Również odzyskowi podlegają surowce wtórne, które następnie trafiają do recyklerów, a finalnie wykorzystywane są do wytworzenia nowych, pełnowartościowych produktów. Takie działania dają gwarancję przedsiębiorcom wytwarzającym odpady na spełnienie unijnego planu działania dotyczącego gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym.

Wieloletnie doświadczenie oraz stosowanie nowatorskich i proekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami pozwoliło Chemeko - System stać się liderem wśród firm przetwarzających odpady w sposób najlepszy dla środowiska, a przez to również najlepszy na każdego z nas. Współpraca z Chemeko – System daje gwarancję, że przekazywane firmie odpady staną się znów cennym surowcem przynoszącym korzyści dla zarówno dla gospodarki jak i środowiska naturalnego.

Materiał informacyjny Chemeko – System Sp. z o.o.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.