Małgorzata Klimczak [email protected]

Część nauczycieli bez pracy, ale MEN zapewnia, że praca będzie

Część nauczycieli bez pracy, ale MEN zapewnia, że praca będzie
Małgorzata Klimczak [email protected]

Początek roku szkolnego to zawirowania z etatami dla nauczycieli. MEN zapowiada, że będzie więcej uczniów i więcej godzin z poszczególnych przedmiotów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że reforma systemu edukacji ma na celu m. in. powstrzymanie zwolnień nauczycieli z pracy co jest następstwem postępującego od wielu lat niżu demograficznego. Ale w tym roku wyjątkowo dużo nauczycieli otrzymało wypowiedzenia z pracy.

W Szczecinie 74 nauczycieli otrzymało wypowiedzenia, 48 przeszło na emeryturę, 250 osób ma ograniczone etaty do połowy lub mniej, a 770 etatów powstało z dotychczasowych nadgodzin.

- W praktyce to oznacza, że nauczyciele będą dostawać gołe pensje, bez możliwości zrobienia nadgodzin, co dla początkującego nauczyciela po studiach, będzie trudną sytuacją, ponieważ dostaje on pensję poniżej średniej krajowej - mówi Paweł Bartnik, radny z komisji ds. edukacji rady miasta w Szczecinie.

Na stronie kuratorium oświaty pojawiają się wszystkie oferty pracy dla nauczycieli z całego województwa zachodniopomorskiego.

- Kurator zobowiązał dyrektorów szkół do informowania o wszystkich wolnych etatach. Dzięki temu nasza baza zachodniopomorska miała najwięcej ofert pracy dla nauczycieli w kraju - mówi Jerzy Sołtysiak, wicekurator oświaty.

Na dzień 31 sierpnia 2017 roku liczba wszystkich ofert, które się pojawiły w bazie, wyniosła 4239, z czego 3753 było już nieaktualnych. Aktywnych było 486 ofert pracy.

- Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami, ograniczanie ich w zatrudnianiu, przechodzenie na świadczenia przedemerytalne - jeżeli występują - są wyłącznie konsekwencją niżu demograficznego, a nie reformy edukacji - wyjaśnia Małgorzata Duras z Kuratorium Oświaty. - W ostatnich latach zwolniono z pracy ponad 40 tys. nauczycieli. W województwie zachodniopomorskim od roku 2010 ubyło z systemu edukacji prawie 25 tys. uczniów. Mniej uczniów w systemie oznacza, że jest mniej klas, mniej godzin dla nauczycieli i w konsekwencji ich zwolnienia. Ta negatywna tendencja niestety jeszcze występuje, a jej skutki są odczuwalne.

Do końca wakacji jeszcze trwł ruch kadrowy w szkołach i aktualizowane są arkusze organizacyjne szkół. Zapotrzebowanie na etaty nauczycieli ma się zwiększyć, ponieważ liczba oddziałów klas VII i VIII będzie większa niż klas I i II gimnazjów. Wynika to z faktu, że oddziały w szkołach podstawowych są mniej liczne niż oddziały gimnazjum, a liczba dzieci w systemie pozostaje bez zmian.

Zmiany, które według MEN zwiększą liczbę etatów

W roku szkolnym 2017/2018 będzie o 1,8 tys., a w roku 2018/2019 o 1,9 tys. oddziałów szkolnych więcej w skali kraju. W związku z powyższym liczba etatów w roku szkolnym 2017/2018 wzrośnie o 3 tys., w roku następnym o 3,2 tys. Daje to razem 6,2 tys. etatów w stosunku do roku szkolnego 2016/2017.

W bieżącym roku nastąpiły zmiany w tzw. ramowych planach nauczania w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2017/2018 nastąpi zwiększenie ramowych planów nauczania o 1 godzinę tygodniowo, a w roku szkolnym 2018/2019 zwiększenie aż o 4 godziny tygodniowo (w stosunku do odpowiednich klas szkoły podstawowej i gimnazjum w starym systemie). Oznacza to zwiększenie zapotrzebowania w roku szkolnym 2017/2018 na około 1,1 tys. etatów nauczycieli, a w roku szkolnym 2018/2019 na około 4,4 tys. etatów nauczycieli w stosunku do stanu obecnego.

Należy też pamiętać, że 1 września 2019 roku do szkół ponadpodstawowych przyjdzie podwójny rocznik , co zwiększy zapotrzebowanie na dodatkowe etaty dla nauczycieli.

Oferty osłonowe

Należy też pamiętać, że nauczyciele mogą skorzystać z różnego rodzaju ofert osłonowych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i samorządy. Nauczyciele mogą na pół roku przejść w stan nieczynny zachowując wynagrodzenia i inne należne świadczenia oraz skorzystać ze środków przewidzianych na przekwalifikowanie się w zawodzie np. z nauczyciela historii na nauczyciela języka polskiego. Nauczyciele, którzy przejdą w stan nieczynny będą mieli pierwszeństwo w zatrudnieniu do końca sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy.

Podwyżki dla nauczycieli

Zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli - w ciągu 3 lat wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc. Pierwsza podwyżka będzie na początku II kwartału 2018 roku. 1 kwietnia 2018 roku pierwsza transza 5 proc. podwyżki. Kolejna - 1 stycznia 2019 i ostatni etap - 1 stycznia 2020.

Dodatkowe pieniądze wynikają z Karty Nauczyciela. Do tej pory związki zawodowe odnosiły się krytycznie do zapowiedzi podwyżek w oświacie.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby, żeby 15-procentowe podwyżki dla nauczycieli obowiązywały od stycznia 2018 roku. Rząd ma się zająć projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 12 września. ZNP już zorganizował jeden strajk 4 września. Może być kolejny.

Małgorzata Klimczak [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.