Anna Kordunowska, Maciej Kałach

Darmowe podręczniki dla dzieci z podstawówek i gimnazjów

Darmowe podręczniki dla dzieci z podstawówek i gimnazjów
Anna Kordunowska, Maciej Kałach

Nadchodzący rok szkolny będzie pierwszym, w którym rodzice nie będą się musieli martwić o zakup podręczników. Wszystkie będą darmowe.

W tym roku rozwijany od trzech lat rządowy program darmowych podręczników po raz pierwszy obejmie uczniów wszystkich klas podstawowych i gimnazjalnych. W ubiegłym roku za książki płacili jeszcze rodzice uczniów klas szóstych w podstawówkach i trzecich w gimnazjach. Na pewno jest to ogromna ulga dla rodziców, ponieważ odejdzie im coroczny, bardzo duży wydatek.

Według programu rządowego, podręczniki i materiały ćwiczeniowe finansowane będą z budżetu państwa. Wszystkie niezbędne książki kupi szkoła z pieniędzy otrzymanych z dotacji MEN. Darmowe książki na początku roku szkolnego trafią więc w ręce dzieci.

Pod koniec wakacji większe szkoły zasypane zostaną więc pudłami, które po brzegi wypełnione będą książkami.

Zmianie ulegnie również sam wybór podręczników, które wybierać będzie zespół nauczycieli reprezentujących dany przedmiot. Wybrać będą mogli podręcznik z rynku według własnego uznania.

- Podręczniki wybieraliśmy w zespole nauczycieli. Takie zespoły istnieją teraz w każdej szkole - tłumaczy Grażyna Pawłowicz, wicedyrektor w SP nr 2 w Tczewie.- Po obradach dokonuje się wyboru najlepszej oferty na rynku. Wygląda to tak: Nauczyciele zapoznają się z ofertą wszystkich dostępnych wydawnictw, dobrze wszystkie analizują i wybierają najbardziej atrakcyjny podręcznik. Oczywiście musi być on zgodny z podstawą programową. Ważne jest również to, że decyzję podejmują nauczyciele danego przedmiotu, nie dyrekcja.

Klasy drugie i trzecie w podstawówkach, jeśli będzie taka decyzja szkoły, nadal będą mogły korzystać z podręczników wydanych przez MEN, przejętych od starszych roczników. Jednak wszystkie książki dla pozostałych oddziałów szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzić będą od prywatnych wydawnictw.


Zupełnie nowe podręczniki wchodzą do klas I, IV i VII wydłużanej podstawówki

- Faktycznie, w naszej szkole klasy drugie i trzecie kontynuować będą naukę ze starych podręczników - potwierdza Grażyna Pawłowicz.

Nauczyciele wybierają podręczniki jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Jednak pamiętać muszą o tym, że ich wybór musi się zmieścić w środkach, które ich placówce za szkolne materiały zrefundowało państwo.

- Podręczniki wybierać zaczynamy przed końcem roku szkolnego, ale dopiero w drugiej połowie sierpnia je zamawiamy - mówi wicedyrektor tczewskiej „dwójki”. - Wszystkie materiały przed rozpoczęciem nadchodzącego roku szkolnego zostaną dostarczone do szkoły i będą czekać na uczniów.

Pod koniec wakacji większe szkoły zasypane zostaną więc pudłami, które po brzegi wypełnione będą książkami. Być może małe szkoły nie odczują tego problemu, ale większe czeka wielodniowe wypakowywanie i ewidencjonowanie materiałów. W większości szkół problem ten spoczywać będzie na barkach pracowników bibliotek, bo to oni będą wydawać książki poszczególnym klasom. Oczywiście wszystko będzie się odbywać w asyście nauczycieli.

- Również u nas książki przyjdą do biblioteki i stamtąd dopiero oddawane będą uczniom - dodaje Grażyna Pawłowicz.

Rodzicom odejdzie ogromny wydatek, ale inne nadal pozostaną. Jak wynika z ubiegłorocznych badań wykonanych na zlecenie Tesco - na plecaki, artykuły piśmiennicze, plastyczne, zeszyty, piórniki i stroje na lekcje wf. rodzice wydają od 300 do 500 złotych na jedno dziecko.

Pomoc dla ucznia od MOPS

Samorządy prowadzą programy wspierania uczniów z ubogich rodzin oraz w trudnych sytuacjach - w Łodzi prowadzi je Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. To stypendia szkolne oraz zasiłki.

Stypendium przysługuje uczniom wychowującym się w rodzinach, w których dochód na osobę nie jest wyższy niż 514 zł netto. Wniosek o taką pomoc należy złożyć do 15 września w szkole, zaś w zależności od dochodu w rodzinie wynosi ona od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane uczniowi na okres 10 miesięcy. W roku szkolnym 2015/2016 przyznano w Łodzi 3924 stypendia, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 - 3083.

Prawo do zasiłku mają uczniowie znajdujący się czasowo w trudnej sytuacji materialnej wynikającej ze zdarzenia losowego (śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęska żywiołowa, poważna choroba członka rodziny wymagająca zwiększonych nakładów materialnych, pożar, włamanie czy zalanie mieszkania, inne sytuacje losowe mające wpływ na sytuację materialną). Zasiłek szkolny może mieć formę pomocy rzeczowej lub finansowej, wniosek o przyznanie go można złożyć nie później niż dwa miesiące od zdarzenia, uzasadniającego jego przyznanie. Wysokość zasiłku szkolnego nie może być wyższa niż 620 zł. Zasiłek szkolny MOPS może przyznać uczniowi raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium.

Anna Kordunowska, Maciej Kałach

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.