E-zwolnienia – ułatwienia i obowiązki

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
OPR. AG

E-zwolnienia – ułatwienia i obowiązki

OPR. AG

Od stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby (e-ZLA).

Od stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby (e-ZLA). Jeśli chodzi o zwolnienia w formie papierowej (ZUS ZLA), można je będzie stosować do końca 2017 roku. Innymi słowy, od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Do wystawienia przez lekarza elektronicznego zwolnienia potrzebne jest konto na platformie usług elektronicznych ZUS. Większość danych do wypełnienia formularza e-ZLA jest automatycznie pobierana z systemu ZUS, który weryfikuje także wpisy wprowadzane przez lekarza, co nie pozwala na pomyłki – np. podpowiada mu numer statystyczny choroby.
Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie musi już zatem podczas choroby udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS, albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.


Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia

Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest natomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS a nie pracodawca wypłaca świadczenia chorobowe. Ubezpieczony może to zrobić, korzystając ze swojego profilu na PUE. Wniosek w jego imieniu może także złożyć pracodawca, np. poprzez formularz ZUS Z-3.

Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego. Jeśli pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE, nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz musi wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik powinien dostarczyć swojemu pracodawcy.

O tym, że konieczne jest wydrukowanie e-ZLA, podpowie lekarzowi system – wyświetli się stosowny komunikat

Powinno być to także oczywiste dla pracownika – płatnicy nieposiadający profilu na PUE musieli bowiem poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych do końca grudnia 2015 r. o obowiązku dostarczania im wydruków e-ZLA począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Nowych ubezpieczonych (np. pracowników) płatnik składek (np. pracodawca), nieposiadający profilu na PUE ZUS, musi poinformować w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu o obowiązku dostarczania przez nich wydruku e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

Jeśli płatnik składek, który mimo braku obowiązku posiadania profilu na PUE ZUS, założy taki profil, powinien w terminie 7 dni od dnia jego utworzenia poinformować ubezpieczonego (w formie pisemnej) o ustaniu ciążącego na nim obowiązku dostarczania mu wydruku zaświadczenia lekarskiego e-ZLA albo zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu wydrukowanym z systemu.

OPR. AG

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.