Gmina Padew Narodowa to dobre miejsce na Twój dom

Czytaj dalej
Fot. Arch. UG w Padwi Narodowej
Józef Lonczak

Gmina Padew Narodowa to dobre miejsce na Twój dom

Józef Lonczak

Gmina Padew Narodowa to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych i wielkim potencjale ludzkim. Nasza Gmina funkcjonuje w zgodzie ze światowymi trendami w zakresie stosowanych rozwiązań urbanistycznych, rozwija się zgodnie z założonymi planami oraz wykorzystuje liczne możliwości jakie stwarza członkostwo w Unii Europejskiej.

Atutem rozwojowym gminy jest jej położenie w obszarze podwyższonej aktywności społeczno-gospodarczej, rozciągającym się od Tarnobrzega i Stalowej Woli poprzez Mielec i Dębicę, wzdłuż drogi wojewódzkiej Nagnajów-Dębica i linii kolejowej Dębica-Rozwadów. Przez teren gminy przechodzi szerokotorowa linia kolejowa, co może mieć znaczenie przy rozwijającej się współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy i nowo powstającej strefie inwestycyjnej „Rusinów” dla terenów w Padwi Narodowej, Zarówniu i Zachwiejowie.

Gmina Padew Narodowa jest miejscem atrakcyjnym nie tylko dla przedsiębiorców i inwestorów, ale przede wszystkim dla mieszkańców. Posiada pełną infrastrukturę sieci dróg tworzących prawidłowy system komunikacyjny, sieć telefoniczną, światłowodową, sieć wodociągową wraz ze stacją ujęcia i uzdatniania wody, gazową i kanalizacyjną wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Należy zaznaczyć, że gmina Padew Narodowa jest w 100% zwodociągowana i skanalizowana, co wyróżnia ją w województwie podkarpackim.

Grunty przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne są sukcesywnie uzbrajane w niezbędną infrastrukturę komunalną. Dużym atutem gminy jest bogata sieć punktów usługowo-handlowych, w tym: sieć sklepów spożywczych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, punkty gastronomiczne, składy materiałów budowlanych i wiele innych zakładów świadczących rożne usługi.

Od wielu lat gmina stawia na rozwój sportowy. Nowoczesne obiekty sportowe: 3 hale sportowe w Padwi Narodowej oraz boiska piłkarskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, place zabaw, otwarte strefy aktywności oraz kort tenisowy świadczą o dużej atrakcyjności tutejszych terenów.

W gminie nauka prowadzona jest w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza. Szkolnictwo jest na bardzo dobrym poziomie. Szkoła ma bogate zaplecze (pracownia chemiczna, fizyczna i biologiczna), uczniowie mają dostęp do niezbędnych narzędzi ułatwiających naukę oraz pełnej infrastruktury sportowej, korzystają z projektów POKL – co wzbogaca kompetencje uczniów oraz wyposażenie z zakresu sprzętu IT. W szkole funkcjonuje także filia Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Ponadto działają dwa przedszkola niepubliczne i jedno publiczne. Prężnie działają stowarzyszenia. Gmina prowadzi aktywną politykę senioralną, czego przykładem jest funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Przykopie i Klubu Senior+ w Padwi Narodowej.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych cieszą się zajęcia wokalne, muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne prowadzone przez profesjonalnych instruktorów w Gminnym Ośrodku Kultury w Padwi Narodowej. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej prowadzi wiele zajęć i kursów dla dorosłych oraz naukę języka angielskiego dla dzieci.

Na terenie gminy zlokalizowana jest podstacja Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Gmina co roku czyni skuteczne starania o pozyskanie środków z Unii Europejskiej na realizację nowych inwestycji i przedsięwzięć mających wpływ na poprawę jakości życia jej mieszkańców.

Patrząc w przyszłość nie możemy zapomnieć o naszej bogatej historii. Z terenu gminy wywodzą się tak znakomite postaci jak:

Ignacy Łukasiewicz – twórca przemysłu naftowego, innowator na skalę międzynarodową, Ludwika Uzar-Krysiakowa – bohaterka Eucharystii na Pawiaku, Franciszek Krempa – długoletni poseł, wójt i działacz ruchu ludowego, Maciej Czechura – poseł na Sejm Krajowy Galicji i wójt gminy.

Na terenie Padwi Narodowej znajduje się Kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy z 1887 r. z barokowym ołtarzem głównym pochodzącym z XVII wieku. W świątyni znajdują się relikwie dwóch świętych: Antoniego z Padwy oraz Jana Pawła II co przyciąga corocznie liczne pielgrzymki.

Zadania i wyzwania podejmowane przez gminę dają szeroki obraz potwierdzający wysoką pozycję gminy na tle innych samorządów. Dzięki temu Gmina Padew Narodowa może dziś śmiało przedstawić swoje mocne strony, które wyróżniają ją na tle innych Gmin w powiecie, a nawet w województwie:

Padew Narodowa to miejsce, które warto odwiedzić i tu pozostać.

Od lat samorząd prowadzi politykę niskich podatków, co nie tylko podoba się mieszkańcom gminy, ale przyciąga też tu nowych mieszkańców. Magnesem przyciągającym ich są nie tylko podatki, ale też walory krajobrazowe gminy. To niepowtarzalny urok terenów z okolic Babul, w tym duże kompleksy leśne ze stawami hodowlanymi: Stawy Osieczyńskie i Stawy Krasiczyńskie na terenach Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Równie malownicze są tereny nadwiślańskie w okolicach Rożniat, Zadusznik i Przykopa oraz kompleks wodny w Wojkowie.

Adres e-mail: [email protected]

Józef Lonczak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.