Kto zarobi minimum 13 zł za godzinę [poradnik]

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Kaśka Borek

Kto zarobi minimum 13 zł za godzinę [poradnik]

Kaśka Borek

Od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów wynosi 13 złotych. Jakie to umowy? Prawne nowości wyjaśnia Łukasz Szpilski, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa 13 złotych dla umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług.

Skąd wzięła się ta nowość

Stąd, że płaca minimalna chroni interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę - ale nie dotyczy zatrudnionych na podstawie tak zwanych umów cywilnoprawnych. A takich osób jest cała rzesza.

Dotąd przedsiębiorcy mogli legalnie oferować im nawet zaledwie kilka złotych za godzinę roboty, bo takie właśnie stawki obowiązywały często choćby w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych w gastronomii czy w usługach.

Teraz to się skończyło.

Kto skorzysta

Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 złotych obejmuje umowy zlecenia, oraz o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, z pewnymi wyłączeniami; w tym samozatrudnionych.

Stawka minimalnego wynagrodzenia ma być stosowana do wyżej wymienionych umów bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (czy według stawki godzinowej, czy miesięcznej, czy tygodniowej, itp.).

Kogo obejmuje nowa stawka

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów, o których mowa w artykule 734 i artykule 750 Kodeksu cywilnego - wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Stawka ta obejmuje również samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo.

Kogo nie obejmie

Osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło czy umów agencyjnych.

Nie obejmie także umów zlecenia lub o świadczenie usług zawartych pomiędzy osobami fizycznymi, z których żadna nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz pomiędzy przedsiębiorcami niebędącymi osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą (na przykład pomiędzy spółkami).

Ważne! Stawka godzinowa nie dotyczy osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i jednocześnie przysługuje im wynagrodzenie prowizyjne.

Wyłączono także określone umowy opiekuńcze, na przykład dotyczące opieki nad grupą osób podczas wycieczek trwających dłużej niż jeden dzień.

Czy można zrezygnować z minimalnej stawki?

Nie. Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej przysługujące za realizację wskazanych w ustawie umów cywilnoprawnych podlega szczególnej ochronie.

Ustawa przewiduje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej oraz zakaz przeniesienia go na inną osobę.

Takie postanowienia stanowi ochronę dochodów zleceniobiorcy czy świadczącego usługi oraz zabezpieczenie przed nadużyciami i próbami omijania wprowadzonych właśnie regulacji.

Kto będzie nadzorował przestrzegania prawa

Ustawa przewidziała zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Znalazły się w niej przepisy nakładające na Inspekcję zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzanej stawki godzinowej przewidziano karę grzywny od 1.000 do 30.000 złotych.

Pamiętaj również, że jeśli masz pytania dotyczące prawa pracy i twojej indywidualnej sytuacji, Państwowa Inspekcji Pracy jest także tym miejscem, gdzie uzyskasz darmową i fachową pomoc.

Gdy pracuje kilka osób

Czy jeśli zlecenie realizuje kilka osób, stawka godzinowa przysługuje każdej z nich?
Tak. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta jest każda z tych osób!

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.