Nowe miejsce dla seniorów

Czytaj dalej
Fot. Małgorzata Genca
Gabriela Bogaczyk

Nowe miejsce dla seniorów

Gabriela Bogaczyk

Od grudnia zaczął działać jedyny w Lublinie Dzienny Dom Opieki Medycznej dla seniorów. Popularność zyskują też dzienne ośrodki wsparcia dla niepełnosprawnych lub chorych psychicznie.

Do ośrodka działającego w Instytucie Medycyny Wsi przy ul. Jaczewskiego 2 w Lublinie mogą zgłaszać się pacjenci, którzy właśnie opuścili szpital lub korzystali z leczenia szpitalnego w ostatnich dwunastu miesiącach. Skierowanie może wypisać lekarz rodzinny lub lekarz z oddziału szpitalnego.

To jedyne takie miejsce na mapie Lublina

- Zgłaszają się do nas osoby mające problemy z czynnościami dnia codziennego, poruszaniem się, wymagające usprawniania - wylicza Magdalena Czarkowska, z-ca dyrektora ds. administracyjno-społecznych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie.

Z bezpłatnych zajęć Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą skorzystać mieszkańcy Lublina w wieku powyżej 60-65 lat, którzy poza opieką opieką lekarza rodzinnego lub specjalisty wymagają jeszcze codziennej rehabilitacji i zabiegów.

Pobyt w ośrodku ma przygotować pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych. Zajęcia odbywają się bezpłatnie przez 8 godzin dziennie. Turnus trwa od 30 do maksymalnie 120 dni.

W trakcie terapii w warunkach zbliżonych do domowych, pacjenci korzystają z kompleksowej diagnostyki, terapii zajęciowej, zabiegów rehabilitacyjnych oraz porad psychologicznych. - Nasi podopieczni mogą skorzystać m.in. z zajęć ruchowych, masaży ręcznych oraz na łóżku wodnym, zabiegów elektroleczniczych, krioterapii parami azotu, naświetlań lub laseroterapii - wymienia Czarkowska.

Aby zgłosić się na turnus organizowany przez Instytut Medycyny Wsi trzeba uzyskać skierowanie od lekarza, wypełnić formularz i zgłosić się do rejestracji w przychodni lub w ośrodku rehabilitacji. Więcej informacji pod numerem telefonu 81 71 84 450 albo 81 71 84 500.

Zajęcia dzienne

Aby zamieszkać w domu pomocy społecznej w Lublinie trzeba poczekać w kolejce nawet dwa lata. Dlatego coraz większą popularnością cieszą się dzienne ośrodki wsparcia, gdzie przez większość dnia seniorzy lub osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z zajęć terapeutycznych, rehabilitacji lub z wydarzeń kulturalnych. Po czym wracają do domu i następnego dnia znów pojawiają się na zajęciach.

Takich miejsc dziennego pobytu jest w Lublinie już piętnaście. Są to np. środowiskowe domy samopomocy dla 429 osób. Przeznaczone są np. dla przewlekle chorych psychicznie, dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz dla cierpiących na Alzhaimera lub autyzm. Istnieją również dzienne domy pobytu dla seniorów z 180 miejscami.

- Placówki te świadczą m.in. wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, porady zdrowotne, gimnastykę, możliwość korzystania z obiadów oraz wspólne obchodzenie świąt i uroczystości - mówi Magdalena Suduł, rzecznika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Aktualnie największym zainteresowaniem w Lublinie cieszą się środowiskowe domy samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera.

- Widać, że potrzebne są takie formy pomocy dziennej, bo zainteresowanie jest duże. Z takiej wsparcia mogą skorzystać osoby, które z uwagi na swoją niepełnosprawność, wiek lub przewlekłą chorobę wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem takich zajęć jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna w środowisku lokalnym - wyjaśnia Suduł.

Gabriela Bogaczyk

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.