Pracownikowi przysługuje wiele przywilejów

Czytaj dalej
Fot. Krzysztof Szymczak
Małgorzata Stempinska

Pracownikowi przysługuje wiele przywilejów

Małgorzata Stempinska

Bez względu na wymiar etatu, osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje szereg przywilejów pracowniczych.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie ma tutaj znaczenia, czy pracuje na cały etat, 3/4 czy pół. Najważniejsze, że zawarł pisemną umowę o pracę.

W przypadku wspomnianej umowy zastosowanie mają przepisy prawa pracy. Oznacza to, że obowiązuje nie tylko Kodeks pracy, ale także ustawa o minimalnym wynagrodzeniu oraz przepisy wykonawcze w znaczący sposób ograniczające swobodę ustaleń zawartych w umowie z pracodawcą.

Zgodnie z prawem, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może zarabiać mniej niż płaca minimalna, która co roku jest podwyższana (obecnie 1850 zł brutto). Niższa pensja jest naruszeniem praw pracowniczych.

Przywilejem pracowniczym jest także urlop wypoczynkowy. Jego wymiar wynosi 20 dni (gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). W trakcie urlopu pracownik dostaje wynagrodzenie. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, szef musi pracownikowi wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Pracownik ma prawo korzystać z płatnego urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) oraz z rodzicielskiego (32 tygodnie). Co ważne, urlop macierzyński jest obowiązkowy, nie można z niego zrezygnować. Natomiast urlopu rodzicielskiego rodzic nie musi brać. Może zaraz po pierwszym wrócić do pracy.

Każdemu pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia, a także odprawa w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W przypadku, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, gdy od pół roku do mniej niż trzech lat - miesiąc, a trzy miesiące, gdy staż wynosi co najmniej trzy lata.

Każdemu pracownikowi przysługują także płatne dni wolne na szukanie pracy - 2 dni robocze przy dwutygodniowym albo miesięcznym wypowiedzeniu oraz 3 dni, przy trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Należy się mu także dodatek lub czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatek za pracę nocą.

Pracownikowi przysługują również przerwy w pracy - 15-minut w ciągu 8 godzin pracy, o ile pracuje co najmniej 6 godzin na dobę. Natomiast jest dobowy wymiar czasu pracy przy monitorze wynosi co najmniej 4 godziny, osoba zatrudniona ma dodatkowo praco do 5-minutowej przerwie po każdej godzinie pracy przy komputerze. Na dodatkową przerwę w pracy mogą liczyć także pracownice karmiące piersią, jeśli ich dobowy wymiar czasu pracy wynosi więcej niż 6 godzin. Mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.