Przeszczepy serca w Polsce i na świecie [INFOGRAFIKA]

Czytaj dalej
Maria Zawała

Przeszczepy serca w Polsce i na świecie [INFOGRAFIKA]

Maria Zawała

Statystyki zabrzańskiej kardiochirurgii w minionych 30 latach to ponad 34 tys. 362 operowanych dorosłych i dzieci, 932 transplantacje serca, 111 transplantacji płuc oraz kilka transplantacji serca i płuc jednocześnie. - To prawdziwy i trwały ślad Religi. To po nim zostało - dodaje prof. Zembala, oddając przy okazji szacunek innym pionierom: - Nie byłoby sukcesu zabrzańskiego ośrodka bez prof. Stanisława Pasyka -inicjatora najlepszego, zabrzańskiego programu nowoczesnego leczenia zawału serca i dr. n. med. Lili Goldstein, twórczyni dziecięcej kardiologii

Pierwszy przeszczep serca na świecie

3 grudnia 1967 r.
W Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, kardiochirurg, prof. Christian Barnard, przeprowadził jako pierwszy na świecie udaną operację przeszczepienia ludzkiego serca choremu cierpiącemu na schyłkową postać przewlekłej niewydolności tego narządu. Dawczynią narządu była dziewczyna – ofiara wypadku drogowego z ciężkimi obrażeniami głowy. Biorcą- 54-letni chory na cukrzycę, po przebytych 3 zawałach serca, ze skrajną niewydolnością serca.

Pierwszy przeszczep serca w Polsce

4 stycznia 1969 r.
W Klinice Chirurgicznej w Łodzi, prof. Jan Moll wraz z zespołem przeprowadził pierwszą transplantację serca u 32-letniego rolnika z 16-letnim procesem zapalnym wsierdzia, z wadą zastawki mitralnej i trójdzielnej oraz utrwalonym nadciśnieniem płucnym. Dawcą był 26-letni mężczyzna z objawami śmierci mózgowej w przebiegu zapalenia ucha wewnętrznego. Serce podjęło czynność. Jednak po 3 godzinach z powodu istniejącego nadciśnienia płucnego wystąpiła rozstrzeń prawej komory i asystolia, powodując zgon chorego.

5 listopada 1985 r.
W Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu pod kierownictwem prof. Zbigniewa Religi. Biorcą był 62-letni rolnik w stanie skrajnej niewydolności krążenia z powodu kardiomiopatii. Chory przeżył ten zabieg 6 dni. Kolejno w następnych miesiącach zespół prof. Religi wykonał 4 dalsze transplantacje serca. Najbardziej szczęśliwa okazała się 4. z nich. Chory po 4 tygodniach pobytu w klinice został wypisany do domu w stanie ogólnym bardzo dobrym.

Przeszczepy serca w Polsce 1985-2013 | Create Infographics

Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą

W przypadku braku sprzeciwu, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu. Jednak w Polsce jak i na świecie promuje się noszenie oświadczenia woli, które jest wyrażeniem woli osoby, który taki dokument posiada. Oświadczenie woli jest wyłącznie drukiem informacyjnym i jego podpisanie powinno stać się przyczynkiem do dyskusji wśród rodziny, znajomych, przyjaciół, by wyrazić swoją wolę oraz chęć oddania narządów po śmierci.

Dlatego też, promując tę szczytną ideę ratowania życia poprzez oddanie narządów do transplantacji, zachęcamy do podpisania oświadczenia woli. Dawcą pośmiertnym może zostać osoba, która za życia nie wyraziła sprzeciwu w formie wpisu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.

Zgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu. Aby jednoznacznie wyrazić swoją chęć bycia dawcą po śmierci, warto nosić przy sobie podpisane oświadczenie woli.

Dawstwo żywe oznacza pobranie komórek, tkanek lub narządów od żyjącego dawcy, celem uratowania życia.
Dawcą można być dla najbliższych krewnych w linii prostej, rodzeństwa, osoby przysposobionej lub małżonka, innej osoby, jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste (konieczna jest wtedy zgoda sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dawcy).

Potencjalny dawca jest informowany o ewentualnym ryzyku zabiegu i poddany szczegółowym badaniom. Dawcą może być osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, która wyraziła dobrowolną i pisemną zgodę przed lekarzem na bycie dawcą dla określonego biorcy. Źródło: www.dawca.pl

Kliknij prawym przyciskiem myszy w dokument poniżej i pobierz oświadczenie woli (komenda: zapisz grafikę jako)

Kliniki przeszczepiające serca w Polsce
1. Zabrze,
Śląskie Centrum Chorób Serca - 41-800 Zabrze ul.Szpitalna 2 tel (032) 271-52-61...65
2.Kraków,
Klinika Chirurgii Serca,Naczyń i Transplantologi im. Jana Pawła II Kraków ul.Prądnicka 80 tel (012) 634-16-00
3.Poznań,
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Poznań ul.Długa 1/2 tel. (061) 854-90-00
4.Warszawa,
Instytut Kardiologii im. Kardynała Wyszyńskiego Warszawa Anin, ul.Alpejska
5. Gdańsk,
Akademickie Centrum Kliniczne - ACK Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku tel. (58) 349 22 22

Maria Zawała

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.