Tak dla natury!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Tak dla natury!

Materiał informacyjny

Polacy wiedzą, że stan powietrza ma zasadniczy wpływ na jakość ich życia. Jak pokazują sondaże oprócz bezpieczeństwa na drogach i wskaźnika przestępczości jest to jeden z trzech czynników, który wpływa na komfort codziennego funkcjonowania. Rozpowszechnianie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce, jego źródłach i skutkach zdrowotnych znajduje przełożenie na indywidualne decyzje Polaków, którzy coraz częściej decydują się na ekologiczne zmiany.

W takich decyzjach wspiera mieszkańców naszego regionu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Prezes Funduszu Ryszard Gliwiński deklaruje, że zarządzana przez niego instytucja oferuje bardzo szeroką gamę programów ekologicznych, począwszy od sztandarowego programu realizowanego wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – „Czyste Powietrze” po programy edukacyjne czy programem dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej. Dużą popularnością wśród naszych mieszkańców cieszy się program dla odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaiki. WFOŚiGW w Kielcach może się pochwalić, że dzięki środkom z dotacji powstało kilkadziesiąt dużych elektrowni powyżej jednego mega wata. Duża inwestycja za ponad 80 milionów złotych została realizowana dzięki środkom pozyskanym z Fuduszu przez Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicah.

Główne źródło zanieczyszczenia powietrza, wbrew obiegowym opiniom, nie stanowi przemysł, ale indywidualne źródła ogrzewania domów i mieszkań oraz transport drogowy. Anna Krupka – wiceminister sportu przypomina, że indywidualne decyzje każdego z nas mają znaczenie dla jakości powietrza, a tym samym stanu naszego zdrowia i komfortu życia. Pani minister zachęca do korzystania z dostępnych rozwiązań. Duże znaczenie ma zakup opału o odpowiednich parametrach, wymiana starego pieca czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowym atutem z wprowadzenia przykładowych rozwiązań i bycia EKO są oszczędności w domowym budżecie.

Ograniczenie zanieczyszczeń oraz zmniejszenie skali smogu w najbliższej okolicy zapewni skorzystanie z inwestycji, na które dofinansowanie otrzymamy w ramach programu „Czyste Powietrze”. Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W programie obniżony został próg dochodowy do 900 złotych oraz zwiększona kwota dotacji do 69 tys. złotych. Program jest korygowany tak, aby jak największa liczba osób mogła z niego skorzystać. Województwo Świętokrzyskie jest jednym z liderów w realizacji programu „Czyste Powietrze” – z 23 tys. przyjętymi wnioskami na kwotę ponad 500 tys. złotych. Łączna kwota wypłacona beneficjentom programu to ponad 220 milionów złotych. Szeroki wachlarz inwestycji na realizacje których możemy otrzymać wsparcie finansowe zachęca do działania. Łączny budżet programu „Czyste Powietrze” to 103 miliardy złotych.

Jak mówi posłanka Agata Wojtyszek na przestrzeni realizacji programu czyste powietrze ulegał on modyfikacjom, po to aby możliwie najszerzej udostępnić możliwość korzystania z niego dla naszych mieszkańców. Znacznie skrócony został formularz wniosku, skrócił się czas analizy wniosku przez WFOŚiGW w Kielcach. Dużym sukcesem jest, że 100% gmin województwa świętokrzyskiego przystąpiło do programu. Województwo świętokrzyskie jest w czołówce realizacji programu – 100% wniosków jest realizowanych.

Naszymi sojusznikami w walce o czyste powietrze są rośliny, które pochłaniają nie tylko dwutlenek węgla, ale także wile groźnych zanieczyszczeń. Warto pamiętać o tym sadząc drzewa i krzewy na podwórku, w ogrodzie lub na terenach miejskich podczas organizowanych w celu akcji. Drzewa w naszym najbliższym otoczeniu warto sadzić z wielu powodów. Przede wszystkim dla tego, że zwiększają bioróżnorodność wokół nas, dobrze wpływają na jakość i komfort naszego życia, produkują tlen, są miejscem bytowania wielu organizmów flory i fauny a także stanowią bardzo cenny, odnawialny surowiec. Jedna sosna w wieku 80 lat może wyprodukować w ciągu doby tyle tlenu, ile zużywane jest przez 3 osoby. Ponadto drzewa pobierają z powietrza dwutlenek węgla, jeden hektar lasu może pobrać i zasymilować w ciągu roku około 200 ton CO2. Drzewa korzystnie wpływają na nasze otoczenie poprzez redukowanie szkodliwych gazów i pyłów, ponadto wydzielają substancje lotne posiadające właściwości bakteriobójcze a olejki eteryczne korzystnie wpływają na nasze zdrowie – oddziałują na układ oddechowy, krążenie, a także układ nerwowy.

Mając na względzie dbałość o czyste środowisko nie możemy zapomnieć o prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z podziałem na: bioodpady, plastik i metal, makulatura, szkło, odpady zmieszane i popiół. Odpowiednio posegregowane odpady zmniejszają zanieczyszczenie atmosfery podczas ich utylizacji, a im więcej śmieci zostanie poddanych recyklingowi, tym lepiej dla środowiska. Pamiętajmy, wszyscy mamy wpływ na czystość powietrza. Tylko poprzez wprowadzenie wymiernych rozwiązań mamy szansę, aby ochronić naszą planetę i zapobiec jej dalszej degradacji.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.