Jan Sroka

Tak Sławno świętowało 50 lat temu. Wspominamy jubileusz 650-lecia

Tak Sławno świętowało 50 lat temu. Wspominamy jubileusz 650-lecia
Jan Sroka

W tym roku Sławno świętować będzie 700 lat od otrzymania praw miejskich. Dziś przypominamy rok 1967 i relację „Głosu Pomorza” z ówczesnego jubileuszu miasta.

To była inna rzeczywistość, dwadzieścia dwa lata po wyniszczającej wojnie, która także zostawiła swoje piętno na Sławnie. To był czas monowładzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale mimo to z bogatym życiem towarzyskim i kulturalnym. W związku z jubileuszem Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu zwrócił się z apelem do mieszkańców.

Mieszkańcy przygotowywali się do jubileuszu zdwojoną pracą nad upiększaniem miasta biorąc udział w modnych wtedy i inspirowanych przez władze czynach społecznych. Dla organizacji jubileuszu wybrano 11-osobowy Komitet Obchodu, w skład którego wchodzili przedstawiciele struktur powiatowych partii politycznych: Waldemar Arendt, Bogdan Kaniewski, Ryszard Markiewicz, Józef Ulatowski, przedstawiciele powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu: Mieczysław Strześniewski i Zygmunt Komorowski oraz Władysław Pająk (przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej), Mikołaj Tomaszewski (przewodniczący MK FJN), Lucjan Kozaczek (przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej), Adam Mościcki (dyrektor Liceum Ogólnokształcącego) i Bronisław Kapała (sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR). Powołano także cztery komisje: organizacyjną, historyczno-wydawniczą, imprezowo propagandową i młodzieżową. Komisje liczyły od 4 do 7 członków każda.

Uroczystości jubileuszowe zaplanowano na cztery dni - od 13 do 16 maja. W pierwszym dniu odbyła się inauguracja w Sławsku (czyli w dawnym Sławnie), gdzie miał miejsce Zlot Młodzieży ZHP, ZMW i ZMS. Następnie młodzież przemaszerowała do Sławna, gdzie nastąpiło otwarcie miasteczka zlotowego. Na placu Zwycięstwa (dzisiejszy plac Wyszyńskiego) odbył się wiec mieszkańców w czasie którego przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele władz. Następnie składano meldunki z realizacji czynów społecznych przez delegatów zakładów pracy. Na cmentarzu przy pomniku poświęconemu poległym żołnierzom odbyło się spotkanie członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i apel poległych. W sali Powiatowego Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Miejskiej Rady Narodowej na której 18 osób otrzymało odznaki „Zasłużony w Rozwoju Województwa Koszalińskiego”. Pierwszy dzień zakończono zabawa taneczną na placu Zwycięstwa.

Niedziela - drugi dzień obchodów - była dniem sportu. Do południa odbył się przy ulicy Jedności Narodowej start kolarzy biorących udział w XX wyścigu Pokoju „Warszawa- Berlin -Praga”. Był to start do etapu indywidualnej jazdy na czas ze Sławna do Koszalina. Wyścig Pokoju był sztandarową imprezą kolarstwa amatorskiego Europy Wschodniej i rozegranie etapu ze startem w Sławnie, to było dla miasta duże wyróżnienie. W tym dniu odbyły się też zawody oddziałów samoobrony oraz kolarski wyścig uliczny o puchar Przewodniczącego PMRN. Następnie miała miejsce spartakiada szkół średnich. Dzień drugi zakończył się balem żaków na centralnym placu Sławna.

Dzień trzeci - to dzień młodzieży. Na wiecu, który odbył się na placu Zwycięstwa , sławieńskiemu Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego nadano imię Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza i wręczono sztandar. Po tej uroczyści ulicami miasta przeszła parada harcerzy. W dalszej części odbył się mecz piłki nożnej, spotkania młodzieży w zakładach pracy z przedstawicielami władz miejskich oraz występy szkolnych zespołów artystycznych.

Dzień czwarty obchodów jubileuszu - to dzień kultury. Odbyła się sesja popularno-naukowa na temat historii ziemi sławieńskiej. Referaty wygłosili Henryk Krzyżewski (historyk, wtedy nauczyciel liceum), Stanisław Ciosk (podinspektor inspektoratu oświaty), Wacław Ruchlewicz (regionalista) i Marian Tousty (przewodniczący Komisji Planowania Gospodarczego PPRN). W Domu Kultury odbył się przegląd szkolnych zespołów artystycznych oraz finał konkursu „Co wiesz o historii ziemi sławieńskiej”.

Jan Sroka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.