W ciąży pod specjalną opieką

Czytaj dalej
Fot. Filip Kowalkowski
Hanka Sowińska

W ciąży pod specjalną opieką

Hanka Sowińska

Zmieni się model opieki nad matką i dzieckiem. NFZ wprowadza program, w którym wyceny i procedury nie będą najważniejsze.

Podstawowe elementy programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży fizjologicznej to: kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełny dostęp do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłoszenia się do programu na każdym etapie ciąży.

Zaopiekują się specjalne zespoły

Kobiety, które zgłoszą się do programu, uzyskają pełnoprofilową opiekę w okresie fizjologicznej ciąży, porodu oraz przez 6 tygodni po urodzeniu dziecka.

Andrzej Jacyna, p.o. prezesa Funduszu podkreśla, że jest to całkowicie nowy projekt. - Zmieniamy model opieki - w tym wypadku nad kobietą i jej nowo narodzonym dzieckiem - tak, aby na pierwszym miejscu nie stały procedury i ich wyceny, ale dobro i interes pacjenta.

Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala, który będzie program realizował.

W ramach opieki koordynowanej zespół będzie zapewniał całościową opiekę nad matką i dzieckiem - od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia.

Na opiekę po urodzeniu dziecka złożą się między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

Szpital - współkoordynator programu - zapewniając jakość, ciągłość i kompleksowość opieki będzie mógł skorzystać z nowego sposobu rozliczenia. Placówka, która zdecyduje się realizować program opieki koordynowanej, może liczyć na wyższe finansowanie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Do programu mogą przystąpić te szpitale, które deklarują minimum 600 porodów rocznie i jednocześnie zapewnią dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

Czy programem NFZ już interesują się lecznice, które mają w swojej strukturze oddziały ginekologiczno-położnicze? - Znane są ogólne założenia programu, brakuje natomiast szczegółowych informacji. Mamy sporo pytań, które dotyczą m.in. opieki ciężarnej w poradni. Czy chodzi o te przychodnie, które już funkcjonują, a może potrzebna będzie nowa. Nie wiemy też, jak ten program będzie finansowany - mówi Kamila Wiecińska, rzeczniczka prasowa Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.

Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży w „Bizielu” jest ośrodkiem III stopnia referencyjnego. Dlatego właśnie tutaj trafiają pacjentki z całego regionu z wszelkimi zagrożeniami ciąży.

Miejski nie podjął jeszcze decyzji

W Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy rocznie na świat przychodzi ponad 2 tysiące dzieci. - Wydaje się, że program adresowany jest do placówek z I i II stopniem referencyjności. Te zaś mają współpracować z wybranym ośrodkiem położniczym III poziomu referencyjnego, który zapewnia konsultacje i opiekę w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży - wyjaśnia Katarzyna Pietraszak, rzeczniczka prasowa szpitala.

Decyzja o przystąpieniu placówki do programu nie jest przesądzona. Funkcjonująca w naszym szpitalu Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii spełnia wymogi III poziomu referencyjności i gwarantuje kompleksową opiekę medyczną, zarówno nad kobietą jak i jej dzieckiem, nie tylko w przypadkach ciąży fizjologicznej - dodaje rzeczniczka.

Zanim kobiety zaczną korzystać z programu, NFZ musi ogłosić konkurs. Ile placówek się zgłosi, nie wiadomo.

Hanka Sowińska

Zawodowe zainteresowania: zdrowie, medycyna, organizacja ochrony zdrowia, historia medycyny; historia ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych dziejów Bydgoszczy; udział w pracach różnych gremiów, których zadaniem jest ocalenie tego, co prof. Gerard Labuda nazywał \"strumieniem wieków\".

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.