Ze stypendium już na pierwszym roku

Czytaj dalej
Fot. Małgorzata Genca
Aleksandra Dunajska

Ze stypendium już na pierwszym roku

Aleksandra Dunajska

Nie trzeba czekać do końca pierwszego roku studiów, żeby starać się o stypendium naukowe. Uczelnie oferują pomoc już początkującym.

- Program „Startuj z TP KUL” uruchamiamy po raz trzeci. Powstał z myślą o maturzystach z mniejszych miejscowości, którzy marzą o studiach, ale względy finansowe im to uniemożliwiają - mówi Katarzyna Kusy z biura Towarzystwa Przyjaciół KUL. - Pierwszy rok to czas na odnalezienie się w studenckiej rzeczywistości. W tym czasie można się postarać o tradycyjne stypendium za wyniki w nauce lub znaleźć pracę. Zanim to się stanie, przydaje się pomoc - dodaje.

To niejedyna możliwość, jaką dla nowych studentów ma KUL. Z drugiej mogą korzystać tylko najlepsi absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, niezależnie jednak od miejsca zamieszkania czy zamożności. - Maturzyści, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, mogą się ubiegać o stypendium z Funduszu Stypendialnego Rektora KUL - precyzuje Katarzyna Bojko z Działu Komunikacji uczelni.

Własny Fundusz Stypendialny utworzył w ub.r. także UMCS. W tym roku po raz pierwszy część pieniędzy z tej puli zostanie przeznaczona dla studentów I roku mogących się pochwalić znaczącymi osiągnięciami ze szkoły średniej.

- Mowa m.in. o studentach, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego albo są laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - tłumaczy Katarzyna Kozielewicz z biura prasowego UMCS.

Podobnymi zasadami kieruje się Politechnika Lubelska - student przyjęty na pierwszy rok może się ubiegać o stypendium rektora pod warunkiem osiągnięcia sukcesu podczas olimpiady ogólnopolskiej lub międzynarodowej.

Również Uniwersytet Medyczny funduje stypendia dla najlepszych. Znaczenie mają m.in. wyniki osiągnięte podczas matury.

Specjalnej oferty kierowanej do studentów pierwszego roku nie ma Uniwersytet Przyrodniczy. Oczywiście poza stypendiami socjalnymi, które są dostępne także na innych uczelniach.

Program dla zdolnych studentów pierwszego roku przygotował też Urząd Miasta. Pieniądze są przeznaczone dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego, którzy zdecydowali się na studiowanie w Lublinie. Wnioski są przyjmowane co roku do 31 marca. W minionym roku akademickim 20 osób dostało po 4,3 tys. zł.

Aleksandra Dunajska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.